De les begint als de leerling

er klaar voor is

Loopbaanbegeleiding en Outplacement

Mijn kracht ligt in het actief coachen van mensen waarbij ik gebruik maakt van het aanwezige potentieel, het managen van complexe problemen en het creëren van geluk en succes.

Ik werk vanuit de opvatting dat we allemaal met elkaar verbonden zijn vanuit een collectief bewustzijn. Mensen zijn zo sterk geconditioneerd dat ze alleen dingen zien die ze kennen en mogelijk achten. Elk mens beschikt echter over een zelfscheppend vermogen. Waarom bereik je geen succes?……omdat je focus er niet op gericht is! Je creëert in feite daarmee je eigen werkelijkheid. Het heeft allemaal te maken met de juiste gedachtegang. Ik draag daar graag aan bij.

In het eerste contact wordt een afspraak gemaakt om kennis te maken met de opdrachtgever. Naar aanleiding hiervan vindt er een kennismakingsgesprek plaats met de medewerker. Op basis van dit gesprek wordt besloten tot een vervolg in de vorm van een intakegesprek. Aan de hand van deze gesprekken wordt een traject geschreven. Hierin wordt uitgegaan van de (coach)vraag van de medewerker. Voor alle trajecten geldt dat de hij of zij zich committeert met de hoeveelheid en kwaliteit van eigen inzet die noodzakelijk is voor het behalen van gestelde doelen.
Na de start worden medewerker en de opdrachtgever regelmatig schriftelijk geïnformeerd over de voortgang.

Tarieven

  • Elke sessie 1.1/2 uur € 125 per uur
  • Eventueel vooronderzoek € 50 per uur
  • Het schrijven van een traject € 475
  • Eindrapportage € 375
  • Reis-en verblijfkosten:
    Reistijd € 50 per uur, kilometervergoeding à € 0,25

Contact

Naam (verplicht)

Email (verplicht)

Onderwerp

Bericht