Van moeten

word je alleen maar moe

Outplacement of 2e spoor

Planmatige begeleiding van werknemers bij het zoeken naar ander werk buiten de organisatie. Bedoeld voor medewerkers die niet meer in hun huidige werkkring en functie werkzaam kunnen/mogen zijn bijvoorbeeld door een re-organisatie of een (dreigend) conflict. Outplacement betekent persoonlijke ondersteuning en het krijgen van advies en praktische begeleiding bij het vinden van een andere werkgever. Het biedt een uitstekende oplossing voor alle partijen.

Outplacement evolueerde de afgelopen twintig jaar van een praktisch probleemoplossend instrument naar een interventie die wordt ingezet om problemen in de toekomst te voorkomen. Coaching in deze context is een proces waarbij ik de kandidaat begeleid zelfontdekkend naar ander gedrag toe te werken. Hiertoe maak ik gebruik effectieve vaardigheden, dan wel het coachen op en gedragsverandering.

Samen helder krijgen van de gewenste functie en werkomgeving op grond van werkervaring, opleiding en interesses.

Het vinden van zoekkanalen, ondersteunen bij het schrijven van sollicitatiebrieven en het voeren van sollicitatiegesprekken, maar ook bouwen aan zijn netwerk. Er is ruim aandacht voor het proces van afscheid van zijn huidige werkgever.

Bij ziekte van een medewerker

Het is voor leidinggevende vaak moeilijk om van de medewerker die zich ziek meld meer te weten te komen dan hij in eerste aanleg doorkrijgt.

Het kunnen in de praktijk andere oorzaken hebben dan de medewerker zegt wat de reden is van zijn ziekmelding. Twijfel nooit aan de oprechtheid van de medewerker, maar het is belangrijk om snel te weten wat er speelt.

Een voorbeeld: een medewerker meldt zich ziek omdat haar kind ziek is of andere privé gerelateerde redenen. Ouderschapsverlof zou dan de mogelijkheid zijn om thuis te zijn. Kan ook zijn dat de medewerker zich ziek meld omdat op de werkvloer een situatie is ontstaan die zij of hij niet (meer)kan handelen.
Het is in het belang van de medewerker en de werkgever dat na de ziektemelding er zo snel mogelijk wordt gehandeld en hem of haar te faciliteren zodat zij of hij in gesprek komt met een vertrouwenspersoon. Dit kan een P&O-medewerker (aangesteld als casemanager) zijn of een externe casemanager. De Wet Verbetering Poortwachter is hier altijd van toepassing.

Bel voor een kennismakingsgesprek 0646 241 338.

Contact

Naam (verplicht)

Email (verplicht)

Onderwerp

Bericht